AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 3:718-1167;2020
American Journal of Translational Research


Lei Zhao, Weiguo Li, Hao Zhao: Inhibition of long non-coding RNA TUG1 protects against diabetic cardiomyopathy induced diastolic dysfunction by regulating miR-499-5p. Am J Transl Res 2020;12(3):718-730. (Full text, PDF).

Xun Zhou, Zhengbo Wang, Yihong Ni, Yue Yu, Guantong Wang, Lulu Chen: Suppression effect of N-acetylcysteine on bone loss in ovariectomized mice. Am J Transl Res 2020;12(3):731-742. (Full text, PDF).

Shen Wang, Jie Li, Huabei Sun, Liangwei Sha, Yilong Guo, Guanqiu Gu, Jiling Mao, Xinfa Nie, Ying Zhai, Dehong Yu, Juan Zhai, Hongnian Li, Xin Shan, Chengbai Dai, Xiangzhi Wu, Xiaobo He, Li Xin, Jun Liu, Ke Heng, Qinghe Geng: Treatment with soluble bone morphogenetic protein type 1A receptor fusion protein alleviates irradiation-induced bone loss in mice through increased bone formation and reduced bone resorption. Am J Transl Res 2020;12(3):743-757. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Xiao-Quan Huang, Ying-Yi Jiang, Na Li, Jian Wang, Shi-Yao Chen: LncRNA TUG1 regulates autophagy-mediated endothelial-mesenchymal transition of liver sinusoidal endothelial cells by sponging miR-142-3p. Am J Transl Res 2020;12(3):758-772. (Full text, PDF).

Li-Li Liu, Shi-Lu Chen, Yu-Hua Huang, Xia Yang, Chun-Hua Wang, Jie-Hua He, Jing-Ping Yun, Rong-Zhen Luo: Adrenomedullin inhibits tumor metastasis and is associated with good prognosis in triple-negative breast cancer patients. Am J Transl Res 2020;12(3):773-786. (Full text, PDF).

Ruinan Lu, Qian Wang, Jianyong Li, Dengshun Miao: P27 deletion enhances hematopoiesis by paracrine action of IL22 secreted from bone marrow mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2020;12(3):787-799. (Full text, PDF).

Xianhui Liang, Bohan Chen, Pei Wang, Yan Ge, Deepak K Malhotra, Lance D Dworkin, Zhangsuo Liu, Rujun Gong: Triptolide potentiates the cytoskeleton-stabilizing activity of cyclosporine A in glomerular podocytes via a GSK3β dependent mechanism. Am J Transl Res 2020;12(3):800-812. (Full text, PDF).

Malan Zhang, Xin Li, Du Xiao, Tao Lu, Bing Qin, Zhigang Zheng, Yonggen Zhang, Yi Liu, Tiebin Yan, Xinjia Han: Identification of differentially expressed microRNAs and their target genes in the hippocampal tissues of Fmr1 knockout mice. Am J Transl Res 2020;12(3):813-824. (Full text, PDF).

Ying Ren, Yue Kai Gu, Zhen Li, Guang Zi Xu, Yang Meng Zhang, Min Xin Dong, Ying Wang, Xi Bing Zhou: CXCR3 confers sorafenib resistance of HCC cells through regulating metabolic alteration and AMPK pathway. Am J Transl Res 2020;12(3):825-836. (Full text, PDF).

Qing-Xia Fang, Xiao-Chun Zheng, Hua-Jun Zhao: L1CAM is involved in lymph node metastasis via ERK1/2 signaling in colorectal cancer. Am J Transl Res 2020;12(3):837-846. (Full text, PDF).

Xiaofeng Lin, Jipei Liao, Xinyan Geng, Hancai Dan, Long Chen: Concurrent inhibition of ErbB family and MEK/ERK kinases to suppress non-small cell lung cancer proliferation. Am J Transl Res 2020;12(3):847-856. (Full text, PDF).

Jie Ying, Jian Yang, Yingzi Liu: LncARSR promotes non-small-cell lung cancer progression via regulating PTEN/Akt. Am J Transl Res 2020;12(3):857-866. (Full text, PDF).

Yuanyu Wu, Xiaoyu Wan, Xin Zhao, Zheyu Song, Zhonghang Xu, Youmao Tao, Caixia Sun: MicroRNA-143 suppresses the proliferation and metastasis of human gastric cancer cells via modulation of STAT3 expression. Am J Transl Res 2020;12(3):867-874. (Full text, PDF).

Lu Zhang, Ying Zhang, Shasha Wang, Lin Tao, Lijuan Pang, Ruiting Fu, Yu Fu, Weihua Liang, Feng Li, Wei Jia: MiR-212-3p suppresses high-grade serous ovarian cancer progression by directly targeting MAP3K3. Am J Transl Res 2020;12(3):875-888. (Full text, PDF).

Qiannan Fang, Yanan Deng, Rongzhen Liang, Yongyu Mei, Zhaoxia Hu, Julie Wang, Jianbo Sun, Xiaohong Zhang, Joseph A Bellanti, Song Guo Zheng: CD19+CD24hiCD38hi regulatory B cells: a potential immune predictive marker of severity and therapeutic responsiveness of hepatitis C. Am J Transl Res 2020;12(3):889-900. (Full text, PDF).

Xiao-Mei Zeng, De-Hong Liu, Yong Han, Zhi-Qiang Huang, Ji-Wen Zhang, Qun Huang: Assessment of inflammatory markers and mitochondrial factors in a rat model of sepsis-induced myocardial dysfunction. Am J Transl Res 2020;12(3):901-911. (Full text, PDF).

Yuting He, Xiao Yu, Jie Li, Qiyao Zhang, Qingyuan Zheng, Wenzhi Guo: Role of m5C-related regulatory genes in the diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(3):912-922. (Full text, PDF).

Lihua Yang, Hongbo Zhao, Xueqin Yin, Hong Liang, Zhi Zheng, Qiang Shen, Wanqin Hu: Exploring cisplatin resistance in ovarian cancer through integrated bioinformatics approach and overcoming chemoresistance with sanguinarine. Am J Transl Res 2020;12(3):923-939. (Full text, PDF).

Huijuan Xiao, Xiaoxi Huang, Shiyao Wang, Zheng Liu, Run Dong, Dingyun Song, Huaping Dai: Metformin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice by suppressing IGF-1. Am J Transl Res 2020;12(3):940-949. (Full text, PDF).

Peng Sun, Limin Sun, Jia Cui, Lili Liu, Qing He: Long noncoding RNA HAS2-AS1 accelerates non-small cell lung cancer chemotherapy resistance by targeting LSD1/EphB3 pathway. Am J Transl Res 2020;12(3):950-958. (Full text, PDF).

Yan-Zhe Yu, Ping Yuan, Yi-Lan Yang, Yuan-Yuan Sun, Qin-Hua Zhao, Lan Wang, Rong Jiang, Wen-Hui Wu, Jing He, Jing-Hong Dai, Yuan Li, Bigyan Pudasaini, Jin-Ling Li, Su-Gang Gong, Wei-Ping Xie, Jin-Ming Liu: Changed hemodynamics in acute vasoreactivity testing: prognostic predictors in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am J Transl Res 2020;12(3):959-973. (Full text, PDF).

Maoguang Ma, Bo Lin, Mingdian Wang, Xiaoli Liang, Lei Su, Okenwa Okose, Weiming Lv, Jie Li: Immunotherapy in anaplastic thyroid cancer. Am J Transl Res 2020;12(3):974-988. (Full text, PDF).

Xinhui Liu, Jiandong Lu, Siqi Liu, Dakun Huang, Mianxiong Chen, Guoliang Xiong, Shunmin Li: Huangqi-Danshen decoction alleviates diabetic nephropathy in db/db mice by inhibiting PINK1/Parkin-mediated mitophagy. Am J Transl Res 2020;12(3):989-998. (Full text, PDF).

Yen-Ta Chen, Chih-Chao Yang, Pei-Hsun Sung, Kun-Chen Lin, John Y Chiang, Chi-Ruei Huang, Kuan-Hui Huang, Fei-Chi Chuang, Yi-Ching Chu, Eng-Yen Huang, Hon-Kan Yip: Long-term effect of extracorporeal shock wave therapy on attenuating radiation-induced chronic cystitis in rat. Am J Transl Res 2020;12(3):999-1015. (Full text, PDF).

Po-Shu Tu, Eric Chang-Yi Lin, Hsiao-Wen Chen, Shuoh-Wen Chen, Ting-An Lin, Jyh-Pyng Gau, Yuan-I Chang: The extracellular signal-regulated kinase 1/2 modulates the intracellular localization of DNA methyltransferase 3A to regulate erythrocytic differentiation. Am J Transl Res 2020;12(3):1016-1030. (Full text, PDF).

Jia Yang, Su Hu, Junjie Shangguan, Aydin Eresen, Yu Li, Quanhong Ma, Vahid Yaghmai, Al B Benson III, Zhuoli Zhang: Dinaciclib prolongs survival in the LSL-KrasG12D/+; LSL-Trp53R172H/+; Pdx-1-Cre (KPC) transgenic murine models of pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Transl Res 2020;12(3):1031-1043. (Full text, PDF).

Feifei Bi, Qiwei Wang, Qian Dong, Yuanhe Wang, Liqun Zhang, Jingdong Zhang: Circulating tumor DNA in colorectal cancer: opportunities and challenges. Am J Transl Res 2020;12(3):1044-1055. (Full text, PDF).

Bojian Liang, Murali K Mamidi, William E Samsa, Yuqing Chen, Brendan Lee, Qiping Zheng, Guang Zhou: Targeted and sustained Sox9 expression in mouse hypertrophic chondrocytes causes severe and spontaneous osteoarthritis by perturbing cartilage homeostasis. Am J Transl Res 2020;12(3):1056-1069. (Full text, PDF).

Runzi Gao, Wenhui Ji, Tianwei Xia, Yanxing Fan, Wei Wei, Le Shi, Jinzhu Liu, Chao Zhang, Lezhen Xue, Jirong Shen: Three-dimensional-printed titanium alloy porous scaffold combined with trans-cinnamaldehyde for repairing osteonecrosis of the femoral head in a dog model. Am J Transl Res 2020;12(3):1070-1079. (Full text, PDF).

Qu Lin, Chu-Ren Zhou, Ming-Jun Bai, Duo Zhu, Jun-Wei Chen, Hao-Fan Wang, Ming-An Li, Chun Wu, Zheng-Ran Li, Ming-Sheng Huang: Exosome-mediated miRNA delivery promotes liver cancer EMT and metastasis. Am J Transl Res 2020;12(3):1080-1095. (Full text, PDF).

Yoshihiro Watanabe, Yorihisa Imanishi, Hiroyuki Ozawa, Koji Sakamoto, Ryoichi Fujii, Seiji Shigetomi, Noboru Habu, Kuninori Otsuka, Yoichiro Sato, Mariko Sekimizu, Fumihiro Ito, Yuichi Ikari, Shin Saito, Kaori Kameyama, Kaoru Ogawa: Selective EP2 and Cox-2 inhibition suppresses cell migration by reversing epithelial-to-mesenchymal transition and Cox-2 overexpression and E-cadherin downregulation are implicated in neck metastasis of hypopharyngeal cancer. Am J Transl Res 2020;12(3):1096-1113. (Full text, PDF).

Ancheng Qin, Jianwu Wu, Min Zhai, Yijie Lu, Bo Huang, Xingsheng Lu, Xinwei Jiang, Zhiming Qiao: Axin1 inhibits proliferation, invasion, migration and EMT of hepatocellular carcinoma by targeting miR-650. Am J Transl Res 2020;12(3):1114-1122. (Full text, PDF).

Rui Liu, Ke Cao, Yuanyuan Tang, Jinyan Liu, Jingjing Li, Jia Chen, Shaohua Wang, Zizi Chen, Jianda Zhou: C16:0 ceramide effect on melanoma malignant behavior and glycolysis depends on its intracellular or exogenous location. Am J Transl Res 2020;12(3):1123-1135. (Full text, PDF).

Yang Wang, Liang Zhang, Yuweng Pang, Lingxie Song, Hao Shang, Zhenzhen Li, Qianqian Liu, Yangyang Zhang, Xiaomeng Wang, Qianru Li, Qiaochu Zhang, Chunxia Liu, Feng Li: MicroRNA-29 family inhibits rhabdomyosarcoma formation and progression by regulating GEFT function. Am J Transl Res 2020;12(3):1136-1154. (Full text, PDF).

Qing Liu, Hongbo He, Yuhao Yuan, Hao Zeng, Yupeng Liu, Can Zhang, Wei Luo: Oncology and functional prognosis are both vital in the surgical treatment of RGCTs around the knee joint. Am J Transl Res 2020;12(3):1155-1165. (Full text, PDF).

Minhuan Li, Chenglin Lu, Hao Zhu, Xing Kang, Feng Wang, Lihua Shao, Xiaofeng Lu, Wei Chen, Xuefeng Xia: Cenicriviroc ameliorates the severity of graft-versus host disease through inhibition of CCR5 in a rat model of liver transplantation: Am J Transl Res. 2019; 11(6): 3438-3449. Am J Transl Res 2020;12(3): 1166. (Full text, PDF).

Jianzhi Zhao, Jingrong Chen, Feng Huang, Julie Wang, Wenru Su, Jianyao Zhou, Quanyin Qi, Fenglin Cao, Baoqing Sun, Zhongmin Liu, Joseph A Bellanti, Song Guo Zheng: Human gingiva tissue-derived MSC ameliorates immune-mediated bone marrow failure of aplastic anemia via suppression of Th1 and Th17 cells and enhancement of CD4+Foxp3+ regulatory T cells differentiation: Am J Transl Res. 2019; 11(12): 7627-7643. Am J Transl Res 2020;12(3): 1167. (Full text, PDF).