AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 4:1168-1458;2020
American Journal of Translational Research


Kang Miao, Lei Zhang, Ting Pan, Yi Wang: Update on the role of endoplasmic reticulum stress in asthma. Am J Transl Res 2020;12(4):1168-1183. (Full text, PDF).

Yunliang Tang, Zhenguo Zeng, Jiao Wang, Guoyong Li, Chao Huang, Xiaoyang Dong, Zhen Feng: Combined signature of nine immune-related genes: a novel risk score for predicting prognosis in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(4):1184-1202. (Full text, PDF).

Qian Zhang, Ge Wu, Shiyuan Guo, Yong Liu, Zhangsuo Liu: Effects of tristetraprolin on doxorubicin (adriamycin)-induced experimental kidney injury through inhibiting IL-13/STAT6 signal pathway. Am J Transl Res 2020;12(4):1203-1221. (Full text, PDF).

Liang Zhao, Jiayue Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Zhao: Identification of biomarkers for the transition from low-grade glioma to secondary glioblastoma by an integrated bioinformatic analysis. Am J Transl Res 2020;12(4):1222-1238. (Full text, PDF).

Guanqi Zhang, Zhengchun Kang, Hongliang Mei, Zhiyuan Huang, Hanjun Li: Promising diagnostic and prognostic value of six genes in human hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(4):1239-1254. (Full text, PDF).

Desong Kong, Liping Chen, Weifang Huang, Zili Zhang, Ling Wang, Feng Zhang, Shizhong Zheng: Combined therapy with ligustrazine and paeonol mitigates hepatic fibrosis through destroying mitochondrial integrity of stellate cell. Am J Transl Res 2020;12(4):1255-1266. (Full text, PDF).

Wei Sun, Wendong Li, Jinglong Chen, Ying Teng, Xiaoyan Ding: MicroRNA-520b targets interlukin-2 to regulate the growth, metastasis and drug sensitivity of liver cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(4):1267-1274. (Full text, PDF).

Yasmarie Santana-Rivera, Robert J Rabelo-Fernández, Blanca I Quiñones-Díaz, Nilmary Grafals-Ruíz, Ginette Santiago-Sánchez, Eunice L Lozada-Delgado, Ileabett M Echevarría-Vargas, Juan Apiz, Daniel Soto, Andrea Rosado, Loyda Meléndez, Fatima Valiyeva, Pablo E Vivas-Mejía: Reduced expression of enolase-1 correlates with high intracellular glucose levels and increased senescence in cisplatin-resistant ovarian cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(4):1275-1292. (Full text, PDF).

Min Lu, Liyun Huang, Yinli Tang, Tao Sun, Jingyu Li, Sha Xiao, Xiangtao Zheng, Odong Christopher, Hua Mao: ARNTL2 knockdown suppressed the invasion and migration of colon carcinoma: decreased SMOC2-EMT expression through inactivation of PI3K/AKT pathway. Am J Transl Res 2020;12(4):1293-1308. (Full text, PDF).

Enduo Qiu, Yuan Gao, Benyuan Zhang, Tienan Xia, Zhihao Zhang, Guanning Shang: Upregulation of cell division cycle 20 in cisplatin resistance-induced epithelial-mesenchymal transition in osteosarcoma cells. Am J Transl Res 2020;12(4):1309-1318. (Full text, PDF).

Guo-Wei He, Hai-Tao Hou, Chao Xuan, Jun Wang, Li-Xin Liu, Jian-Feng Zhang, Xiao-Cheng Liu, Qin Yang: Corrective surgery alters plasma protein profiling in congenital heart diseases and clinical perspectives. Am J Transl Res 2020;12(4):1319-1337. (Full text, PDF).

Fang Liu, Xin-Chun Yang, Mu-Lei Chen, Zhen-Wu Zhuang, Ying Jiang, Jing Wang, Yu-Jie Zhou: LncRNA H19/Runx2 axis promotes VSMCs transition via MAPK pathway. Am J Transl Res 2020;12(4):1338-1347. (Full text, PDF).

Bo Shen, Yufen Zheng, Xiaoyan Zhang, Weituo Zhang, Donglian Wang, Jie Jin, Rong Lin, Ying Zhang, Guangjun Zhu, Hongguo Zhu, Jun Li, Jiaqin Xu, Xianhong Ding, Shiyong Chen, Ruyue Lu, Zebao He, Haihong Zhao, Lingjun Ying, Chao Zhang, Dongqing Lv, Baofu Chen, Jiya Chen, Jiansheng Zhu, Bingjie Hu, Chenliang Hong, Xiangyu Xu, Jiaxi Chen, Chong Liu, Kai Zhou, Jing Li, Guoling Zhao, Weixiang Shen, Chunfeng Chen, Chunyan Shao, Xiaoying Shen, Jingjing Song, Zhipeng Wang, Ying Meng, Chao Wang, Junsong Han, Aojun Chen, Daru Lu, Biyun Qian, Haixiao Chen, Hengjun Gao: Clinical evaluation of a rapid colloidal gold immunochromatography assay for SARS-Cov-2 IgM/IgG. Am J Transl Res 2020;12(4):1348-1354. (Full text, PDF).

Jie Xu, Yajiao Cheng, Xiaoling Yuan, Wei Vivian Li, Lanjing Zhang: Trends and prediction in daily incidence of novel coronavirus infection in China, Hubei Province and Wuhan City: an application of Farr’s law. Am J Transl Res 2020;12(4):1355-1361. (Full text, PDF).

Miao-Yun Long, Jin-Wu Chen, Yue Zhu, Ding-Yuan Luo, Shao-Jian Lin, Xin-Zhi Peng, Lang-Ping Tan, Hong-Hao Li: Comprehensive circular RNA profiling reveals the regulatory role of circRNA_0007694 in papillary thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(4):1362-1378. (Full text, PDF).

Feng Xiao, Shigang Lv, Zhitao Zong, Lei Wu, Xueping Tang, Wei Kuang, Pei Zhang, Xin Li, Jun Fu, Menghua Xiao, Miaojing Wu, Lei Wu, Xingen Zhu, Kai Huang, Hua Guo: Cerebrospinal fluid biomarkers for brain tumor detection: clinical roles and current progress. Am J Transl Res 2020;12(4):1379-1396. (Full text, PDF).

Xuemei Piao, Jieru Zhou, Jiandong Hu: Role of RP11-83J16.1, a novel long non-coding RNA, in rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2020;12(4):1397-1414. (Full text, PDF).

Hui Hou, Dan Li, Junyan Gao, Li Gao, Qin Lu, Yixin Hu, Shuiyan Wu, Xinran Chu, Yanhua Yao, Lin Wan, Jing Ling, Jian Pan, Guoqiang Xu, Shaoyan Hu: Proteomic profiling and bioinformatics analysis identify key regulators during the process from fanconi anemia to acute myeloid leukemia. Am J Transl Res 2020;12(4):1415-1427. (Full text, PDF).

Rongbo Han, Patrick J Hensley, Jieming Li, Yang Zhang, Timothy W Stark, Allie Heller, Hai Qian, Junfeng Shi, Zeyi Liu, Jian-An Huang, Tengchuan Jin, Xiaowei Wei, Binhua P Zhou, Yadi Wu, Natasha Kyprianou, Jinfei Chen, Xiuwei H Yang: Integrin-associated CD151 is a suppressor of prostate cancer progression. Am J Transl Res 2020;12(4):1428-1442. (Full text, PDF).

Hai Zhu, Zhentao Yang, Xinyi Zhao, Liang Zhang, Zhigang Ren, Ke Zhou, Penghong Song, Xiao Xu, Haiyang Xie, Shusen Zheng: pSTAT3 Y705 is a prognostic biomarker identified from time-series gene expression profiles of a chemically induced mouse model of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(4):1443-1458. (Full text, PDF).