AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 5:1459-2321;2020
American Journal of Translational Research


Xiao Wu, Xuguang Liu, Zhongkun Jing, Yang Chen, Huahui Liu, Wenbin Ma: Moxibustion benignantly regulates circadian rhythm of REV-ERBα in RA rats. Am J Transl Res 2020;12(5):1459-1468. (Full text, PDF).

Wei Xiang, Long Chen: In light-sensitive drug delivery system nanoparticles mediate oxidative stress. Am J Transl Res 2020;12(5):1469-1480. (Full text, PDF).

Ting Pan, Lei Zhang, Kang Miao, Yi Wang: A crucial role of endoplasmic reticulum stress in cellular responses during pulmonary arterial hypertension. Am J Transl Res 2020;12(5):1481-1490. (Full text, PDF).

Xiang Li, Zachary T Rosenkrans, Jing Wang, Weibo Cai: PET imaging of macrophages in cardiovascular diseases. Am J Transl Res 2020;12(5):1491-1514. (Full text, PDF).

Xiao-Min Han, Ke-Wen Zheng, Rui-Long Wang, Shu-Fen Yue, Jing Chen, Zi-Wei Zhao, Fang Song, Yan Su, Qiang Ma: Functionalization and optimization-strategy of graphene oxide-based nanomaterials for gene and drug delivery. Am J Transl Res 2020;12(5):1515-1534. (Full text, PDF).

Dong-Ni Zhou, Chun-Sheng Ye, Yan-Fei Deng: CircRNAs: potency of protein translation and feasibility of novel biomarkers and therapeutic targets for head and neck cancers. Am J Transl Res 2020;12(5):1535-1552. (Full text, PDF).

Renling Li, Peng Li, Wenqun Xing, Huiling Qiu: Heterogeneous genomic aberrations in esophageal squamous cell carcinoma: a review. Am J Transl Res 2020;12(5):1553-1568. (Full text, PDF).

Huiyu Wang, Chunli Zhou, Junxiang Huang, Xiaoyi Kuai, Xinyu Shao: The potential therapeutic role of Lactobacillus reuteri for treatment of inflammatory bowel disease. Am J Transl Res 2020;12(5):1569-1583. (Full text, PDF).

Jie Wei, Yan Wang, Xiangming Qi, Zhe Fan, Yonggui Wu: Melatonin ameliorates hyperglycaemia-induced renal inflammation by inhibiting the activation of TLR4 and TGF-β1/Smad3 signalling pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):1584-1599. (Full text, PDF).

Zihao Wang, Xuesong Sun, Lu Gao, Xiaopeng Guo, Chenzhe Feng, Wei Lian, Kan Deng, Bing Xing: Comprehensive identification of a two-genesignature as a novel potential prognostic model for patients with medulloblastoma. Am J Transl Res 2020;12(5):1600-1613. (Full text, PDF, Tables S3, S4).

Xishan Li, Weimei Huang, Wenbin Huang, Ting Wei, Weiliang Zhu, Guodong Chen, Jian Zhang: Kinesin family members KIF2C/4A/10/11/14/18B/20A/23 predict poor prognosis and promote cell proliferation in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(5):1614-1639. (Full text, PDF).

Jia Wei, Yanmeng Li, Bo Xu, Jing Yu: Astragalus polysaccharides reverse gefitinib resistance by inhibiting mesenchymal transformation in lung adenocarcinoma cells. Am J Transl Res 2020;12(5):1640-1657. (Full text, PDF).

Zhenzhen Li, Liqing Chen, Chenghui He, Ying Han, Mingfeng Han, Yingying Zhang, Lingling Qi, Xuezhong Xing, Wei Huang, Zhonggao Gao, Jianguo Xing: Improving anti-tumor outcomes for colorectal cancer therapy through in situ thermosensitive gel loading harmine. Am J Transl Res 2020;12(5):1658-1671. (Full text, PDF).

Tian Gao, Hongwei Xu, Shaohua Jia, Zhenhai Cai, Bin Chen, Guoming Fan, Zhongwei Zhang, Gang Chen: Magnolol induces human Ewing sarcoma SK-ES-1 cell apoptosis via the mitochondrial and death receptor pathways. Am J Transl Res 2020;12(5):1672-1682. (Full text, PDF).

Yi Ding, Yan Dong, Huina Lu, Xiu Luo, Jianfei Fu, Bing Xiu, Aibin Liang, Wenjun Zhang: Circular RNA profile of acute myeloid leukaemia indicates circular RNA annexin A2 as a potential biomarker and therapeutic target for acute myeloid leukaemia. Am J Transl Res 2020;12(5):1683-1699. (Full text, PDF).

Junyi Liao, Haozhuo Xiao, Guangming Dai, Tongchuan He, Wei Huang: Recombinant adenovirus (AdEasy system) mediated exogenous expression of long non-coding RNA H19 (lncRNA H19) biphasic regulating osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs). Am J Transl Res 2020;12(5):1700-1713. (Full text, PDF).

Jia-Li Chen, Jia-Hui Lu, Ci-Shan Xie, Yu-Jing Shen, Jun-Wu Wang, Xiu-Ying Ye, Mao-Biao Zhang, Gai-Li Jia, Yuan-Xiang Tao, Jun Li, Hong Cao: Caveolin-1 in spinal cord modulates type-2 diabetic neuropathic pain through the Rac1/NOX2/NR2B signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):1714-1727. (Full text, PDF).

Eiichi Oba, Naing Ye Aung, Rintaro Ohe, Mitsuaki Sadahiro, Mitsunori Yamakawa: The distribution of macrophage subtypes and their relationship to bone morphogenetic protein 2 in calcified aortic valve stenosis. Am J Transl Res 2020;12(5):1728-1740. (Full text, PDF).

Hailu Wu, Wei Ming, Jiacheng Tan, Qin Lu, Sachin Mulmi Shrestha, Nan Li, Guoqiu Wu, Zhenyu Zhang, Ruihua Shi: Role of MKP-5-p38/MAPK pathway in Clopidogrel-induced gastric mucosal epithelial cells apoptosis and tight junction dysfunction. Am J Transl Res 2020;12(5):1741-1753. (Full text, PDF).

Ziwei Zeng, Junji Chen, Shuangling Luo, Jianghui Dong, Huanxin Hu, Zihuan Yang, Xingzhi Feng, Yiting Liu, Binbin Liu, Guangyu Pan, Fiona H Zhou, Liping Wang, Liang Kang: Targeting and imaging colorectal cancer by activatable cell-penetrating peptides. Am J Transl Res 2020;12(5):1754-1766. (Full text, PDF).

Shuya Zhao, Shibin Yu, Dinggui Zhu, Li Dai, Panpan Yang, Xianghui Xing: Stimulatory effects of simvastatin on bone regeneration of the expanded suture in rats. Am J Transl Res 2020;12(5):1767-1778. (Full text, PDF).

Hiroki Ide, Satoshi Inoue, Taichi Mizushima, Guiyang Jiang, Yujiro Nagata, Takuro Goto, Eiji Kashiwagi, Hiroshi Miyamoto: Compound A inhibits urothelial tumorigenesis via both the androgen receptor and glucocorticoid receptor signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(5):1779-1788. (Full text, PDF).

Song Xiang, Xiaolong Liang, Shuo Yin, Jian Liu, Zheng Xiang: N6-methyladenosine methyltransferase METTL3 promotes colorectal cancer cell proliferation through enhancing MYC expression. Am J Transl Res 2020;12(5):1789-1806. (Full text, PDF).

Xianfu Wei, Liang Xu, Salim FA Jeddo, Ka Li, Xin Li, Jianmin Li: MARK2 enhances cisplatin resistance via PI3K/AKT/NF-κB signaling pathway in osteosarcoma cells. Am J Transl Res 2020;12(5):1807-1823. (Full text, PDF).

Mengqi Yang, Huanting Chen, Lin Zhou, Xiaobo Huang, Fengxi Su, Peng Wang: Identification of SOCS family members with prognostic values in human ovarian cancer. Am J Transl Res 2020;12(5):1824-1838. (Full text, PDF).

Haolong Qi, Wende Li, Jie Zhang, Jianxin Chen, Jia Peng, Yi Liu, Shucai Yang, Jing Du, Xiang Long, Calvin SH Ng, Ming-Yue Li, George G Chen: Glioma-associated oncogene homolog 1 stimulates FOXP3 to promote non-small cell lung cancer stemness. Am J Transl Res 2020;12(5):1839-1850. (Full text, PDF).

Tonghu Li, Wenjun Si, Jiameng Zhu, Li Yin, Chongyang Zhong: Emodin reverses 5-Fu resistance in human colorectal cancer via downregulation of PI3K/Akt signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):1851-1861. (Full text, PDF).

Miao Li, Emily B Ehlerding, Dawei Jiang, Todd E Barnhart, Weiyu Chen, Tianye Cao, Jonathan W Engle, Weibo Cai: In vivo characterization of PD-L1 expression in breast cancer by immuno-PET with 89Zr-labeled avelumab. Am J Transl Res 2020;12(5):1862-1872. (Full text, PDF).

Chen Xue, Yalei Zhao, Jianwen Jiang, Lanjuan Li: Expression levels of lncRNAs are prognostic for hepatocellular carcinoma overall survival. Am J Transl Res 2020;12(5):1873-1883. (Full text, PDF).

Xiaoli Wang, Kehui Xu, Ying Xiong, Qiao Li, Xia Zhao: Effects of GW1929 on uterus, ovary and bone metabolism function in perimenopause rats. Am J Transl Res 2020;12(5):1884-1893. (Full text, PDF).

Xiao-Jie Zhang, Dong-Mei Liu, Ying Sun, Yan-Shan Li, Li-Li Ma, Xiu-Fang Kong, Xiao-Meng Cui, Rong-Yi Chen, Zhuo-Jun Zhang, Lin-Di Jiang: Potential risk of hyperuricemia: leading cardiomyocyte hypertrophy by inducing autophagy. Am J Transl Res 2020;12(5):1894-1903. (Full text, PDF).

Rui Shi, Tong Liu, Zirong Liu, Long Yang, Yuan Shi, Yamin Zhang: Kockdown of ACP5 inhibits hepatocellular carcinoma progression. Am J Transl Res 2020;12(5):1904-1912. (Full text, PDF).

Sheyu Lin, Ge Zhang, Yongfang Zhao, Danfang Shi, Qianqian Ye, Yao Li, Shuaiyao Wang: Methylation and serum response factor mediated in the regulation of gene ARRDC3 in breast cancer. Am J Transl Res 2020;12(5):1913-1927. (Full text, PDF).

Xueqin Wang, Lu Zhang, Chunyi Guan, Yichao Dong, Haining Liu, Xu Ma, Hongfei Xia: The polymorphism of rs11614913 T/T in pri-miR-196a-2 alters the miRNA expression and associates with recurrent spontaneous abortion in a Han-Chinese population. Am J Transl Res 2020;12(5):1928-1941. (Full text, PDF).

Jing-Wei Zhou, Hui Wang, Wei Sun, Nan-Nan Han, Liang Chen: ASPM is a predictor of overall survival and has therapeutic potential in endometrial cancer. Am J Transl Res 2020;12(5):1942-1953. (Full text, PDF).

Ying Yu, Hui Shi, Yong Yu, Ming Liu, Minghui Li, Xiaoxiao Liu, Yucheng Wang, Ruizhen Chen: Inhibition of calpain alleviates coxsackievirus B3-induced myocarditis through suppressing the canonical NLRP3 inflammasome/caspase-1-mediated and noncanonical caspase-11-mediated pyroptosis pathways. Am J Transl Res 2020;12(5):1954-1964. (Full text, PDF).

Yuee Dai, Shaoxing Liu, Jia Li, Jiajia Li, Yunping Lan, Hongfei Nie, Yunxia Zuo: SIRT4 suppresses the inflammatory response and oxidative stress in osteoarthritis. Am J Transl Res 2020;12(5):1965-1975. (Full text, PDF).

Boxi Yan, Linchuan Wang, Jing Li, Ruili Yang, Yan Liu, Tingting Yu, Danqing He, Yanheng Zhou, Dawei Liu: Effects of the multifunctional hormone leptin on orthodontic tooth movement in rats. Am J Transl Res 2020;12(5):1976-1984. (Full text, PDF).

Jingjie Luan, Haitao Tao, Yue Su: Taladegib controls early chondrocyte hypertrophy via inhibiting smoothened/Gli1 pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):1985-1993. (Full text, PDF).

Manal S Fawzy, Eman A Toraih, Walla Alelwani, Shahad W Kattan, Afnan M Alnajeebi, Ranya Hassan: The prognostic value of microRNA-biogenesis genes Argonaute 1 and 2 variants in breast cancer patients. Am J Transl Res 2020;12(5):1994-2006. (Full text, PDF).

Lidan Guo, Chunyu He, Chunlei Mei, Ling Zhang, Donghui Huang: Correlation analysis between C natriuretic peptide and pregnancy outcome. Am J Transl Res 2020;12(5):2007-2017. (Full text, PDF).

Lu Chen, Juncheng Wei, Huijuan Zhu, Hui Pan, Deyu Fang: Energy supplementation rescues growth restriction and female infertility of mice with hepatic HRD1 ablation. Am J Transl Res 2020;12(5):2018-2027. (Full text, PDF).

Teresa Torres, Daniel Boloc, Natalia Rodríguez, Ana Blázquez, Maria Teresa Plana, Eva Varela, Patricia Gassó, Albert Martinez-Pinteño, Luisa Lázaro, Joan Albert Arnaiz, Sergi Mas: Response to fluoxetine in children and adolescents: a weighted gene co-expression network analysis of peripheral blood. Am J Transl Res 2020;12(5):2028-2040. (Full text, PDF, Tables S1, S2).

Maria Barceló, Manel Castells, Mercè Pérez-Riba, Lluís Bassas, Francesc Vigués, Sara Larriba: Seminal plasma microRNAs improve diagnosis/prognosis of prostate cancer in men with moderately altered prostate-specific antigen. Am J Transl Res 2020;12(5):2041-2051. (Full text, PDF).

Xuan Zhang, Liang-Liang Wang, Beibei Wang, Hong-Li Liu, Jing Zhang, Yan-Hua Li, Li-Hua Wang: Effect of siRNA-induced Atg7 gene silencing on the sensitivity of ovarian cancer SKOV3 cells to cisplatin. Am J Transl Res 2020;12(5):2052-2061. (Full text, PDF).

Qihao Zhang, Bo Chang, Guizhou Zheng, Shixin Du, Xuedong Li: Quercetin stimulates osteogenic differentiation of bone marrow stromal cells through miRNA-206/connexin 43 pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):2062-2070. (Full text, PDF).

Feng Lin, Jincai Duan, Yile Lin, Haixiao Wu, Guijun Xu, Xu Guo, Zheng Liu, Yao Xu, Min Mao, Xin Wang, Guowen Wang, Ting Wu, Chao Zhang: Survival and risk factors in patients with liposarcoma with distant metastasis. Am J Transl Res 2020;12(5):2071-2082. (Full text, PDF).

Wenjuan Ma, Xinpeng Guo, Liangsheng Liu, Lisha Qi, Peifang Liu, Ying Zhu, Xiqi Jian, Guijun Xu, Xin Wang, Hong Lu, Chao Zhang: Magnetic resonance imaging semantic and quantitative features analyses: an additional diagnostic tool for breast phyllodes tumors. Am J Transl Res 2020;12(5):2083-2092. (Full text, PDF).

Nan Kang, Xiaotong Yu, Yuewen Ma: Radial extracorporeal shock wave therapy in a patient with decubitus ulcer after spinal cord injury: a case report. Am J Transl Res 2020;12(5):2093-2098. (Full text, PDF).

Jiashuo Chao, Senlin Zhao, Hongcheng Sun: Dedifferentiation of hepatocellular carcinoma: molecular mechanisms and therapeutic implications. Am J Transl Res 2020;12(5):2099-2109. (Full text, PDF).

Wei Yuan, Sheng Liu, Li Lu, Juan Feng, Xin He: Clinical interventions for severe and critical COVID-19: what are the options. Am J Transl Res 2020;12(5):2110-2117. (Full text, PDF).

Shaobo Hu, Qichang Zheng, Jiongxin Xiong, Heshui Wu, Weici Wang, Wei Zhou: Long non-coding RNA MVIH promotes cell proliferation, migration, invasion through regulating multiple cancer-related pathways, and correlates with worse prognosis in pancreatic ductal adenocarcinomas. Am J Transl Res 2020;12(5):2118-2135. (Full text, PDF).

Meng Zhang, Delong Chen, Fan Zhang, Gangyu Zhang, Yueqi Wang, Qingwen Zhang, Wei He, Haibin Wang, Peng Chen: Serum exosomal hsa-miR-135b-5p serves as a potential diagnostic biomarker in steroid-induced osteonecrosis of femoral head. Am J Transl Res 2020;12(5):2136-2154. (Full text, PDF).

Dan Fei, Xiaona Zhang, Yang Lu, Long Tan, Mingzhu Xu, Yang Zhang: Long noncoding RNA AFAP1-AS1 promotes osteosarcoma progression by regulating miR-497/IGF1R axis. Am J Transl Res 2020;12(5):2155-2168. (Full text, PDF).

Xiugui Wei, Hongyuan Wang, Xuemei Sun, Xiukun Huang, Wanpeng Xu, Yingqin Liang, Lin Liu, Siyan Mo, Xing Lin, Jun Lin: 4-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone alleviates acetaminophen-induced hepatic injury by inhibiting NF-κB and activating Nrf2/HO-1 signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(5):2169-2180. (Full text, PDF).

Lanying Wei, Pengjiao Zhang, Yanan Hu, Wenshuai Zhao, Xintong Liu, Xifan Wang, Fei Han: HOE-642 improves the protection of hypothermia on neuronal mitochondria after cardiac arrest in rats. Am J Transl Res 2020;12(5):2181-2191. (Full text, PDF).

Wenchuan Li, Yuan Lu, Yi Wu, Zebang Qin, Qianli Tang, Huamei Wei, Jianchu Wang, Jian Pu: SNHG5 functions as competitive RNA with miR-23c to regulate HMGB2 expression in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(5):2192-2200. (Full text, PDF).

Aydin Eresen, Jia Yang, Junjie Shangguan, Yu Li, Su Hu, Chong Sun, Vahid Yaghmai, Al B Benson III, Zhuoli Zhang: Prediction of therapeutic outcome and survival in a transgenic mouse model of pancreatic ductal adenocarcinoma treated with dendritic cell vaccination or CDK inhibitor using MRI texture: a feasibility study. Am J Transl Res 2020;12(5):2201-2211. (Full text, PDF).

Sipan Zhang, Qianqian Yang, Zhihong Liu, Shaolin Shi: POFUT1 is dispensable for structure, function and survival of mouse podocytes. Am J Transl Res 2020;12(5):2212-2224. (Full text, PDF).

Shuhei Komatsu, Toshiyuki Kosuga, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Daisuke Ichikawa, Eigo Otsuji: Comparison of short- and long-term outcomes following laparoscopy and open total gastrectomy for gastric cancer: a propensity score-matched analysis. Am J Transl Res 2020;12(5):2225-2233. (Full text, PDF).

Song Guan, Hui Wang, Xiu-Heng Qi, Qian Guo, Hong-Yan Zhang, Huan Liu, Bao-Jie Zhu: Abscopal effect of local irradiation treatment for thymoma: a case report. Am J Transl Res 2020;12(5):2234-2240. (Full text, PDF).

Zhi-Jun Yuan, Can Yu, Xiao-Fang Hu, Yi He, Po Chen, Sha-Xi Ouyang: LINC00152 promotes pancreatic cancer cell proliferation, migration and invasion via targeting miR-150. Am J Transl Res 2020;12(5):2241-2256. (Full text, PDF).

Qing Tian, Xiaodong Yan, Long Yang, Zirong Liu, Zheyue Yuan, Zhongyang Shen, Yamin Zhang: lncRNA NORAD promotes hepatocellular carcinoma progression via regulating miR-144-3p/SEPT2. Am J Transl Res 2020;12(5):2257-2266. (Full text, PDF).

Xiao-Xue Xi, Hui-Lin Wang, Ting Chen, Jian-Rong Dai, Shun-Yu Hou, You-Guo Chen: Prognostic value of preoperative serum bilirubin levels in ovarian cancer. Am J Transl Res 2020;12(5):2267-2280. (Full text, PDF).

Jianjiang Shen, Sen Lin, Lin Liu, Chenying Wang: Ribonuclease H2 Subunit A impacts invasiveness and chemoresistance resulting in poor survivability of breast cancer in ER dependent manner. Am J Transl Res 2020;12(5):2281-2294. (Full text, PDF).

Fan Wang, Jiangyan Chen, Debing Xiang, Xiaojuan Lian, Chunrong Wu, Jin Quan: Ellagic acid inhibits cell proliferation, migration, and invasion in melanoma via EGFR pathway. Am J Transl Res 2020;12(5):2295-2304. (Full text, PDF).

Ping Zhang, Lei Liu, Lu Zhang, Xiaogan He, Xiaojun Xu, Yaojuan Lu, Feifei Li: Runx2 is required for activity of CD44+/CD24-/low breast cancer stem cell in breast cancer development. Am J Transl Res 2020;12(5):2305-2318. (Full text, PDF).

Junfeng Zhang, Yunsheng Zhang, Lin Cheng, Chunlei Li, Lei Dai, Hui Zhang, Fenglian Yan, Hui Shi, Guanjun Dong, Zhaochen Ning, Wei Xu, Chuanping Si, Hongxin Deng, Huabao Xiong: Enrichment and characterization of cancer stem-like cells in ultra-low concentration of serum and non-adhesive culture system: Am J Transl Res. 2018; 10(5): 1552-1561. Am J Transl Res 2020;12(5):2319-2320. (Full text, PDF).

Guangyu Zhang, Anjun Ma, Yuqin Jin, Guoyou Pan, Cong Wang: LncRNA SNHG16 induced by TFAP2A modulates glycolysis and proliferation of endometrial carcinoma through miR-490-3p/HK2 axis: Am J Transl Res. 2019; 11(11): 7137-7145. Am J Transl Res 2020;12(5):2321. (Full text, PDF).