AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 4:1543-2037;2017
American Journal of Translational Research


Cheuk-Kwan Sun, Chih-Hung Chen, Chia-Lo Chang, Hsin-Ju Chiang, Pei-Hsun Sung, Kuan-Hung Chen, Yi-Ling Chen, Sheng-Yi Chen, Gour-Shenq Kao, Hsueh-Wen Chang, Mel S Lee, Hon-Kan Yip: Melatonin treatment enhances therapeutic effects of exosomes against acute liver ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2017;9(4):1543-1560. (Full text, PDF).

Rongquan He, Li Gao, Jie Ma, Zhigang Peng, Shengsheng Zhou, Lihua Yang, Zhenbo Feng, Yiwu Dang, Gang Chen: The essential role of MTDH in the progression of HCC: a study with immunohistochemistry, TCGA, meta-analysis and in vitro investigation. Am J Transl Res 2017;9(4):1561-1579. (Full text, PDF).

Min Ma, Xiu-Ying Chen, Bin Li, Xiao-Tian Li: Melatonin protects premature ovarian insufficiency induced by tripterygium glycosides: role of SIRT1. Am J Transl Res 2017;9(4):1580-1602. (Full text, PDF).

Fan-Yen Lee, Yen-Yi Zhen, Chun-Man Yuen, Raymond Fan, Yen-Ta Chen, Jiunn-Jye Sheu, Yi-Ling Chen, Ching-Jen Wang, Cheuk-Kwan Sun, Hon-Kan Yip: The mTOR-FAK mechanotransduction signaling axis for focal adhesion maturation and cell proliferation. Am J Transl Res 2017;9(4):1603-1617. (Full text, PDF).

Yi Li, Hui Deng, Pei-Dian Shi, Dan-Dan Xu, Li-Lin Zhang, Lei Zhang, Jin-Hai Huang: Toxic effects of seu are different from those of other staphylococcal enterotoxins. Am J Transl Res 2017;9(4):1618-1629. (Full text, PDF).

Yanyan Hu, Li Li, Lin Shen, Haiqing Gao, Fei Yu, Wenbin Yin, Wei Liu: FGF-16 protects against adverse cardiac remodeling in the infarct diabetic heart. Am J Transl Res 2017;9(4):1630-1640. (Full text, PDF).

Hongbin Zhu, Gengyun Sun: Loss of PRRX1 induces epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cell-like properties in A549 cells. Am J Transl Res 2017;9(4):1641-1650. (Full text, PDF).

Chun-Man Yuen, Kuo-Ho Yeh, Christopher Glenn Wallace, Kuan-Hung Chen, Hung-Sheng Lin, Pei-Hsun Sung, Han-Tan Chai, Yung-Lung Chen, Cheuk-Kwan Sun, Chih-Hung Chen, Gour-Shenq Kao, Sheung-Fat Ko, Hon-Kan Yip: EPO-cyclosporine combination therapy reduced brain infarct area in rat after acute ischemic stroke: role of innate immune-inflammatory response, micro-RNAs and MAPK family signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(4):1651-1666. (Full text, PDF).

Xiao-Xiu Huang, Feng-Feng Xie, Li-Jiao Hou, Xiu-Xiu Chen, Rong-Ying Ou, Jiang-Tao Yu, Jian-Ge Qiu, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Yang Yang, Di-Wei Zheng, Yao Chen, Jia-Rong Huang, Kun Wang, Meng-Ning Wei, Wen-Feng Li, Zhi Shi, Xiao-Jian Yan: Crizotinib synergizes with cisplatin in preclinical models of ovarian cancer. Am J Transl Res 2017;9(4):1667-1679. (Full text, PDF).

Zhanghua Li, Wei Wang, Haijia Xu, Yu Ning, Weijun Fang, Wen Liao, Ji Zou, Yi Yang, Ningsheng Shao: Effects of altered CXCL12/CXCR4 axis on BMP2/Smad/Runx2/Osterix axis and osteogenic gene expressions during osteogenic differentiation of MSCs. Am J Transl Res 2017;9(4):1680-1693. (Full text, PDF).

Fengming Zhu, Octavia LS Chong Lee Shin, Huzi Xu, Zhi Zhao, Guangchang Pei, Zhizhi Hu, Juan Yang, Yanchao Guo, Jingyi Mou, Jie Sun, Han Zhu, Yuxi Wang, Meng Wang, Qian Yang, Wenhui Liao, Gang Xu, Rui Zeng, Ying Yao: Melatonin promoted renal regeneration in folic acid-induced acute kidney injury via inhibiting nucleocytoplasmic translocation of HMGB1 in tubular epithelial cells. Am J Transl Res 2017;9(4):1694-1707. (Full text, PDF).

Minghui Li, Chengfei Zheng, Hongfei Xu, Wei He, Yongchun Ruan, Jianyong Ma, Junnan Zheng, Chengmeng Ye, Weidong Li: Inhibition of AMPK-related kinase 5 (ARK5) enhances cisplatin cytotoxicity in non-small cell lung cancer cells through regulation of epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2017;9(4):1708-1719. (Full text, PDF).

Ching-Jen Wang, Jai-Hong Cheng, Chien-Yiu Huang, Shan-Ling Hsu, Fan-Yen Lee, Hon-Kan Yip: Medial tibial subchondral bone is the key target for extracorporeal shockwave therapy in early osteoarthritis of the knee. Am J Transl Res 2017;9(4):1720-1731. (Full text, PDF).

Qi-Feng Tang, Zhi-Yuan Fang, Cheng-Huan Shi: The protective effect and mechanism of sevoflurane on LPS-induced acute lung injury in mice. Am J Transl Res 2017;9(4):1732-1742. (Full text, PDF).

Ettore Luzi, Simone Ciuffi, Francesca Marini, Carmelo Mavilia, Gianna Galli, Maria Luisa Brandi: Analysis of differentially expressed microRNAs in MEN1 parathyroid adenomas. Am J Transl Res 2017;9(4):1743-1753. (Full text, PDF).

Juntao Xie, Yi Zhou, Wenzong Gao, Zuoqing Li, Zhe Xu, Li Zhou: The relationship between amniotic fluid miRNAs and congenital obstructive nephropathy. Am J Transl Res 2017;9(4):1754-1763. (Full text, PDF).

Ling-Ling Tang, Jing-Ya Ye, Sheng-Nan Jiang, Jie-Sheng Zheng: 3,4-oxo-isopropylidene-shikimic acid inhibits cerebral ischemia-induced oxidative stress and neuronal apoptosis in rats. Am J Transl Res 2017;9(4):1764-1773. (Full text, PDF).

Xianglong Meng, Jiawen Cui, Yunsheng Wang, Xinuo Zhang, Dongyue Li, Yong Hai, Hongwu Du: Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 interacts with microRNA-34a to promote chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2017;9(4):1774-1782. (Full text, PDF).

Peifen Fu, Feiya Du, Yu Liu, Minya Yao, Shufeng Zhang, Xiaoxiao Zheng, Shusen Zheng: WP1130 increases cisplatin sensitivity through inhibition of usp9x in estrogen receptor-negative breast cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(4):1783-1791. (Full text, PDF).

Ghanshyam Chaudhary, Umesh B Mahajan, Sameer N Goyal, Shreesh Ojha, Chandragouda R Patil, Sandeep B Subramanya: Protective effect of Lagerstroemia speciosa against dextran sulfate sodium induced ulcerative colitis in C57BL/6 mice. Am J Transl Res 2017;9(4):1792-1800. (Full text, PDF).

Wen-Juan Yang, Peng-Fei Ma, Shu-Ping Li, Hong Su, Yun-Jia Liu: MicroRNA-146a contributes to CD4+ T lymphocyte differentiation in patients with thyroid ophthalmopathy. Am J Transl Res 2017;9(4):1801-1809. (Full text, PDF).

Qi Deng, Jiaojiao Zhang, Yaqun Gao, Xiaofei She, Yunchao Wang, Yilin Wang, Xin Ge: MLN4924 protects against bleomycin-induced pulmonary fibrosis by inhibiting the early inflammatory process. Am J Transl Res 2017;9(4):1810-1821. (Full text, PDF).

Jiefang Zhang, Lili Wu, Zhengwei Li, Guosheng Fu: miR-1231 exacerbates arrhythmia by targeting calciumchannel gene CACNA2D2 in myocardial infarction. Am J Transl Res 2017;9(4):1822-1833. (Full text, PDF).

Ming Wang, Zhi-Jun Shu, Ying Wang, Wei Peng: Stachydrine hydrochloride inhibits proliferation and induces apoptosis of breast cancer cells via inhibition of Akt and ERK pathways. Am J Transl Res 2017;9(4):1834-1844. (Full text, PDF).

Zong Wang, Jiangwei Yuan, Li Li, Yang Yang, Xuchang Xu, Ying Wang: Long non-coding RNA XIST exerts oncogenic functions in human glioma by targeting miR-137. Am J Transl Res 2017;9(4):1845-1855. (Full text, PDF).

Ling Ye, Yiming Wang, Lin Nie, Shen Qian, Meng Xu: MiR-130 exerts tumor suppressive function on the tumorigenesis of human non-small cell lung cancer by targeting PTEN. MiR-130 exerts tumor suppressive function on the tumorigenesis of human non-small cell lung cancer by targeting PTEN. Am J Transl Res 2017;9(4):1856-1865. (Full text, PDF).

Bin Xu, Lin Yu, Li-Zhong Zhao: Curcumin up regulates T helper 1 cells in patients with colon cancer. Am J Transl Res 2017;9(4):1866-1875. (Full text, PDF).

Qingqing Wang, Jiang Zhao, Chao Wu, Zhenxing Yang, Xingyou Dong, Qian Liu, Bishao Sun, Chen Wei, Xiaoyan Hu, Longkun Li: Large conductance voltage and Ca2+-activated K+ channels affect the physiological characteristics of human urine-derived stem cells. Am J Transl Res 2017;9(4):1876-1885. (Full text, PDF).

Xiang Xia, Kundong Zhang, Guangtao Luo, Gang Cen, Jun Cao, Kejian Huang, Zhengjun Qiu: Downregulation of miR-301a-3p sensitizes pancreatic cancer cells to gemcitabine treatment via PTEN. Am J Transl Res 2017;9(4):1886-1895. (Full text, PDF).

Yu Huang, Yuanying Ye, Ping Long, Shuping Zhao, Lei Zhang, Yanni A: Silencing of CXCR4 and CXCR7 expression by RNA interference suppresses human endometrial carcinoma growth in vivo. Am J Transl Res 2017;9(4):1896-1904. (Full text, PDF).

Yang Cheng, Li Huang, Jian Ping, Tianyang Chen, Jianjie Chen: MicroRNA-199a-3p attenuates hepatic lipogenesis by targeting Sp1. Am J Transl Res 2017;9(4):1905-1913. (Full text, PDF).

Lei Yang, Ziling Liu, Chen Chen, Xiaofeng Cong, Zhi Li, Shasha Zhao, Meng Ren: Low-dose radiation modulates human mesenchymal stem cell proliferation through regulating CDK and Rb. Am J Transl Res 2017;9(4):1914-1921. (Full text, PDF).

Yandong Nan, Ruijing Chang, Hua Jiang, Shuanying Yang, Faguang Jin, Yonghong Xie: Downregulation of P38 phosphorylation correlates with low-grade differentiation and proliferation of lung squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(4):1922-1933. (Full text, PDF).

Yexun Song, Wei Li, Xiaowei Peng, Jun Xie, Heqing Li, Guolin Tan: Inhibition of autophagy results in a reversal of taxol resistance in nasopharyngeal carcinoma by enhancing taxol-induced caspase-dependent apoptosis. Am J Transl Res 2017;9(4):1934-1942. (Full text, PDF).

Yung-Che Chen, Tung-Ying Chao, Sum-Yee Leung, Chung-Jen Chen, Chao-Chien Wu, Wen-Feng Fang, Yi-Hsi Wang, Huang-Chih Chang, Ting-Ya Wang, Yong-Yong Lin, Yi-Xin Zheng, Meng-Chih Lin, Chang-Chun Hsiao: Histone H3K14 hypoacetylation and H3K27 hypermethylation along with HDAC1 up-regulation and KDM6B down-regulation are associated with active pulmonary tuberculosis disease. Am J Transl Res 2017;9(4):1943-1955. (Full text, PDF).

Uma Keyal, Anil Kumar Bhatta, Yeqiang Liu: Erythema elevatum diutinum involving palms and soles: a case report and literature review. Am J Transl Res 2017;9(4):1956-1959. (Full text, PDF).

Yong-Hao Nan, Jun Wang, Yao Wang, Peng-Hao Sun, Yu-Ping Han, Li Fan, Kai-Chen Wang, Fu-Jun Shen, Wei-Hua Wang: MiR-4295 promotes cell growth in bladder cancer by targeting BTG1: Am J Transl Res. 2016;8(11):4892-4901. Am J Transl Res 2017;9(4):1960. (Full text, PDF).

Guoyu Huang: Differential expression of miR-21 and miR-75 in esophageal carcinoma patients and its clinical implication: Am J Transl Res. 2016;8(7):3288-3298. Am J Transl Res 2017;9(4):1961. (Full text, PDF).

Yan Lin, Zipeng Duan, Feng Xu, Jiayuan Zhang, Marina V Shulgina, Fan Li: Construction and analysis of the transcription factor-microRNA co-regulatory network response to Mycobacterium tuberculosis: a view from the blood. Am J Transl Res 2017;9(4):1962-1976. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Jinliang Huan, Li Xing, Qianhuang Lin, Hu Xui, Xianju Qin: Long noncoding RNA CRNDE activates Wnt/β-catenin signaling pathway through acting as a molecular sponge of microRNA-136 in human breast cancer. Am J Transl Res 2017;9(4):1977-1989. (Full text, PDF).

Jing-Juan Huang, Yi-Qin Shi, Rui-Lin Li, An Hu, Zhao-Yang Lu, Liang Weng, Yi-Peng Han, Shen-Qi Wang, Lan Zhang, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: Therapeutic ultrasound protects HUVECs from ischemia/hypoxia-induced apoptosis via the PI3K-Akt pathway. Am J Transl Res 2017;9(4):1990-1999. (Full text, PDF).

Nan Kang, Jing Zhang, Xiaotong Yu, Yuewen Ma: Radial extracorporeal shock wave therapy improves cerebral blood flow and neurological function in a rat model of cerebral ischemia. Am J Transl Res 2017;9(4):2000-2012. (Full text, PDF).

Li Li, Jing Li, Xun Li, Fa-Huan Yuan: Protein-bound P-cresol inhibits human umbilical vein endothelial cell proliferation by inducing cell cycle arrest at G0/G1. Am J Transl Res 2017;9(4):2013-2023. (Full text, PDF).

Wenbin Jiang, Xueqing Xu, Shaoli Deng, Jie Luo, Huan Xu, Chao Wang, Tingting Sun, Guoqin Lei, Fengling Zhang, Cheng Yang, Lin Zhou, Feng Wang, Ming Chen: Methylation of kruppel-like factor 2 (KLF2) associates with its expression and non-small cell lung cancer progression. Am J Transl Res 2017;9(4):2024-2037. (Full text, PDF).