AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 8:3528-3866;2017
American Journal of Translational Research


Tao Han, Ming Chi, Yan Wang, Yabo Mei, Qiuping Li, Mengnan Yu, Qianqian Ma, Yuhan Chen, Zhichun Feng: Therapeutic effects of fibroblast growth factor-10 on hyperoxia-induced bronchopulmonary dysplasia in neonatal mice. Am J Transl Res 2017;9(8):3528-3540. (Abstract AJTR0054234, Full text, PDF).

Jian-Mei Wang, Bao-Hui Ju, Cai-Jun Pan, Yan Gu, Meng-Qi Li, Li Sun, Yan-Ying Xu, Li-Rong Yin: MiR-214 inhibits cell migration, invasion and promotes the drug sensitivity in human cervical cancer by targeting FOXM1. Am J Transl Res 2017;9(8):3541-3557. (Abstract AJTR0049921, Full text, PDF).

Qiaohua Zhu, Meihua Luo, Chengyu Zhou, Zhiwei Zhou, Zhixu He, Xinfa Yu, Shufeng Zhou: A proteomics-based investigation on the anticancer activity of alisertib, an Aurora kinase A inhibitor, in hepatocellular carcinoma Hep3B cells. Am J Transl Res 2017;9(8):3558-3572. (Abstract AJTR0050789, Full text, PDF).

Tomas Rajtik, Eva Goncalvesova, Zoltan V Varga, Przemyslaw Leszek, Mariusz Kusmierczyk, Michal Hulman, Jan Kyselovic, Peter Ferdinandy, Adriana Adameova: Posttranslational modifications of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIδ and its downstream signaling in human failing hearts. Am J Transl Res 2017;9(8):3573-3585. (Abstract AJTR0055033, Full text, PDF).

Rongfeng Qu, Yan Sun, Yarong Li, Chunmei Hu, Guang Shi, Yan Tang, Dongrui Guo: MicroRNA-130a-3p suppresses cell viability, proliferation and invasion in nasopharyngeal carcinoma by inhibiting CXCL12. Am J Transl Res 2017;9(8):3586-3598. (Abstract AJTR0046366, Full text, PDF).

Guanlin Wu, Jian Wang, Guojun Chen, Xing Zhao: microRNA-204 modulates chemosensitivity and apoptosis of prostate cancer cells by targeting zinc-finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1). Am J Transl Res 2017;9(8):3599-3610. (Abstract AJTR0052787, Full text, PDF).

Feng Liu, Linfeng Wu, Anping Wang, Yajun Xu, Xiaodong Luo, Xing Liu, Yi Hua, Deying Zhang, Shengde Wu, Tao Lin, Dawei He, Guanghui Wei, Shanwen Chen: MicroRNA-138 attenuates epithelial-to-mesenchymal transition by targeting SOX4 in clear cell renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3611-3622. (Abstract AJTR0053244, Full text, PDF).

Nannan Pang, Jianli Xu, Jianhua Qu, Xianlin Duan, Hailong Yuan, Gang Chen, Ming Jiang, Jianbing Ding: Peripheral blood Th9 cells reconstitution and its relationship with acute graft-versus-host disease after matched-sibling peripheral blood hematopoietic stem cell transplantation. Am J Transl Res 2017;9(8):3623-3632. (Abstract AJTR0056723, Full text, PDF).

Xiaofang Xu, Yuping Zhu: Curcumin inhibits human non-small cell lung cancer xenografts by targeting STAT3 pathway. Am J Transl Res 2017;9(8):3633-3641. (Abstract AJTR0053273, Full text, PDF).

Long Chen, Kailiang Zhou, Huanwen Chen, Shihen Li, Dingsheng Lin, Dongsheng Zhou: Calcitriol promotes survival of experimental random pattern flap via activation of autophagy. Am J Transl Res 2017;9(8):3642-3653. (Abstract AJTR0055638, Full text, PDF).

Hailing Yue, Bo Tang, Yongliang Zhao, Yanyang Niu, Peng Yin, Weijun Yang, Zhigang Zhang, Peiwu Yu: MIR-519d suppresses the gastric cancer epithelial-mesenchymal transition via Twist1 and inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(8):3654-3664. (Abstract AJTR0051539, Full text, PDF).

Yu Zhang, Yuanxing Liu, Hui Chen, Xiaoxiao Zheng, Shangzhi Xie, Wei Chen, Haofeng Ji, Shusen Zheng: TIM-1 attenuates the protection of ischemic preconditioning for ischemia reperfusion injury in liver transplantation. Am J Transl Res 2017;9(8):3665-3675. (Abstract AJTR0053480, Full text, PDF).

Jin Wang, Zhantao Liu, Dandan Zhang, Ranran Liu, Qian Lin, Jia Liu, Zhihong Yang, Qingxia Ma, Dantong Sun, Xin Zhou, Guohui Jiang: FL118, a novel survivin inhibitor, wins the battle against drug-resistant and metastatic lung cancers through inhibition of cancer stem cell-like properties. Am J Transl Res 2017;9(8):3676-3686. (Abstract AJTR0055867, Full text, PDF).

Jiaxiang Li, Baiyun Tang, Wenbo Zhang, Cuiping Wang, Song Yang, Bao Zhang, Xiuren Gao: Relationship and mechanism of Kv2.1 expression to ADH secretion in rats with heart failure. Am J Transl Res 2017;9(8):3687-3695. (Abstract AJTR0035150, Full text, PDF).

Jiaolin Zheng, Dan Yi, Yu Liu, Mingqiu Wang, Yulan Zhu, Huaizhang Shi: Long nonding RNA UCA1 regulates neural stem cell differentiation by controlling miR-1/Hes1 expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3696-3704. (Abstract AJTR0043754, Full text, PDF).

Chunyang Li, Ping Duan, Jianguang Wang, Xiaosheng Lu, Jing Cheng: miR-320 inhibited ovarian cancer oncogenicity via targeting TWIST1 expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3705-3713. (Abstract AJTR0043861, Full text, PDF).

Weidong Zhou, Shengsong Huang, Qiquan Jiang, Tao Yuan: Suppression of miR-4735-3p in androgen receptor-expressing prostate cancer cells increases cell death during chemotherapy. Am J Transl Res 2017;9(8):3714-3722. (Abstract AJTR0046867, Full text, PDF).

Xiao Li, Ying-Ying Chen, Xiu-Mei Wang, Kai Gao, Yun-Zhou Gao, Jian Cao, Zhuo-Li Zhang, Jing Lei, Zheng-Yu Jin, Yi-Ning Wang: Image-guided stem cells with functionalized self-assembling peptide nanofibers for treatment of acute myocardial infarction in a mouse model. Am J Transl Res 2017;9(8):3723-3731. (Abstract AJTR0054142, Full text, PDF).

Rui Zhang, Jinbo Li, Tao Huang, Xiuge Wang: Danggui buxue tang suppresses high glucose-induced proliferation and extracellular matrix accumulation of mesangial cells via inhibiting lncRNA PVT1. Am J Transl Res 2017;9(8):3732-3740. (Abstract AJTR0054187, Full text, PDF).

Linwei Li, Wenyu Wang, Xiaoyan Li, Tianhui Gao: Association of ECRG4 with PLK1, CDK4, PLOD1 and PLOD2 in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3741-3748. (Abstract AJTR0054144, Full text, PDF).

Hailong Hao, Lei Wang, Huiqing Chen, Liwu Xie, Tao Bai, Hongyu Liu, Dongwen Wang: YKL-40 promotes the migration and invasion of prostate cancer cells by regulating epithelial mesenchymal transition. Am J Transl Res 2017;9(8):3749-3757. (Abstract AJTR0054139, Full text, PDF).

Di Liu, Na Yuan, Guimei Yu, Ge Song, Yan Chen: Can rheumatoid arthritis ever cease to exist: a review of various therapeutic modalities to maintain drug-free remission? Am J Transl Res 2017;9(8):3758-3775. (Abstract AJTR0051724, Full text, PDF).

Zhi Li, Qin Li, Genguo Wang, Yi Huang, Xiaochun Mao, Yanfang Zhang, Xueyan Wang: Inhibition of Wnt/β-catenin by anthelmintic drug niclosamide effectively targets growth, survival, and angiogenesis of retinoblastoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3776-3786. (Abstract AJTR0053660, Full text, PDF).

Shaojun Chen, Longsheng Wang, Chen Xu, Hui Chen, Bo Peng, Yunfei Xu, Xudong Yao, Lei Li, Junhua Zheng: Knockdown of REGγ inhibits proliferation by inducing apoptosis and cell cycle arrest in prostate cancer. Am J Transl Res 2017;9(8):3787-3795. (Abstract AJTR0054007, Full text, PDF).

Weisong Wang, Junjie Gao, Fangli Wang: MiR-663a/MiR-423-5p are involved in the pathogenesis of lupus nephritis via modulating the activation of NF-κB by targeting TNIP2. Am J Transl Res 2017;9(8):3796-3803. (Abstract AJTR0060512, Full text, PDF).

Qi-Qi Peng, Kun Wang, Ke-Jun Cheng, Hai-Gan Yang, Jian-Ge Qiu, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Yang Yang, Di-Wei Zheng, Jia-Rong Huang, Meng-Ning Wei, Zhi Shi, Wei Wang: Caragaphenol a induces reactive oxygen species related apoptosis in human gastric cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(8):3804-3815. (Abstract AJTR0062506, Full text, PDF).

Wenbin Kuang, Qiuchan Deng, Chuntao Deng, Wensheng Li, Shaowei Shu, Meirong Zhou: Hepatocyte growth factor induces breast cancer cell invasion via the PI3K/Akt and p38 MAPK signaling pathways to up-regulate the expression of COX2. Am J Transl Res 2017;9(8):3816-3826. (Abstract AJTR0052126, Full text, PDF).

Pao-Yuan Lin, Chih-Hung Chen, Christopher Glenn Wallace, Kuan-Hung Chen, Chia-Lo Chang, Hong-Hwa Chen, Pei-Hsun Sung, Kun-Chen Lin, Sheung-Fat Ko, Cheuk-Kwan Sun, Hsueh-Wen Chang, Pei-Lin Shao, Mel S Lee, Hon-Kan Yip: Therapeutic effect of rosuvastatin and propylthiouracil on ameliorating high-cholesterol diet-induced fatty liver disease, fibrosis and inflammation in rabbit. Am J Transl Res 2017;9(8):3827-3841. (Abstract AJTR0055089, Full text, PDF).

Wenqin Xiao, Weiliang Jiang, Kai Li, Yangyang Hu, Sisi Li, Li Zhou, Rong Wan: Protective effect of asiatic acid in an experimental cerulein-induced model of acute pancreatitis in mice. Am J Transl Res 2017;9(8):3842-3852. (Abstract AJTR0055547, Full text, PDF).

Nan Cai, Wei Zhou, Lan-Lan Ye, Jun Chen, Qiu-Ni Liang, Gang Chang, Jia-Jie Chen: The STAT3 inhibitor pimozide impedes cell proliferation and induces ROS generation in human osteosarcoma by suppressing catalase expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3853-3866. (Abstract AJTR0062144, Full text, PDF).